Tại Tây Ninh, Công ty TNHH DỊCH VỤ VINAXANH đã thi công thiết kế công ty tại công ty New Wide Tây Ninh.

Đây là những hình ảnh mà VINAXANH đã thực hiện.